Tagasi

Kuidas tagab Lamberts enda toodete kvaliteedi ja efektiivsuse?

Categories

Toitumisteadus on Lambertsi ettevõtte üks põhilisi alustalasid. Mitte ainult ei pinguta Lamberts selle nimel, et nende müüdavatel toodetel oleks selge teaduslik põhjendus, vaid nad hoolitsevad ka selle eest, et nende toidulisandite valemitesse lisataks kõigi põhitoitainete asjakohane tase.

Tagamaks nende toidulisandite ohutuse ja toitaineterikkuse, viiakse nendega läbi rangeid kaitseid ja selleks kasutatakse sama tehnoloogiat, seadmeid ja standardeid nagu farmaatsiatööstuseski. Ja see tähendab, et kvaliteet on alati Lambertsi tegevuse keskmeks, sealhulgas iga valmistatud tableti ja kapsli keskmeks.

Usume, et toidulisand on täpselt nii hea kui tema valmistamiseks kasutatud koostisosad. Tõepoolest on ilmne vahe odavaimate koostisosade ja Lambertsi poolt kasutatavate kõrgeima kvaliteediga toorainete ja vahel. Viimase 37 aasta jooksul on Lamberts oma koostisosi hankinud ainult väljakujunenud tarnijatelt, kellel on tõestatud parim kvaliteet. Ja kuigi Lambertsi koostisosad pärinevad sageli rahvusvahelistest allikatest, testitakse kõikide nende toodete tugevust ja puhtust Suurbritannias. Saastumise, mille suhtes on paljud toorained vastuvõtlikud, tuvastamiseks kasutatakse rutiinseid keemilisi analüüse. Need testid tagavad, et nimetatud elemendid puuduvad või oleksid tunduvalt alla lubatud taseme:

raskemetallid;
pestitsiidid;
antibiootikumid;
alfatoksiinid;
geneetiliselt muundatud organismid;
kiiritatud koostisosad;
polüklooritud bifenüülid (PCB);
polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH).

Lisaks toorainete hoolikale kontrollimisele testitakse põhjalikult ka Lambertsi ainulaadseid toitumisvalemeid. See tagab olemasolevate toitainete integreerimise tõhusal ja asjakohasel tasemel. Seega (erinevalt mitmetest konkurentidest) ei leia Lambertsi toodetest ühtegi varjatud koostisosa. Sellised põhjalikud uuringud määravad ka tasemed, millega toitained ohutult valemitesse lisada. Toidulisandeid testitakse süstemaatiliselt ka selleks, et tagada nende lagunemine 30-60 minutit peale alla neelamist. Lambertsi ulatuslik ja rikkalik toitumisalase tervise kogemus on õpetanud, et parim viis kvaliteedi tagamiseks on tablettide tootmine, testimine ja pakendamine Ühendkuningriigis*. Nii kannavad kõik Lambertsi toidulisandid Ühendkuningriigi kvaliteedimärki – kinnitust, et nad on 100% toodetud Ühendkuningriigis vastavalt toidulisandite rangetele GMP (Goods Manufacturing Practice – toodete hea tootmistava) standarditele.

* Ainult kaks Lambertsi toodet valmistatakse spetsiaalsetest tehastes Saksamaal ja Taanis. Kuid enne pakkimist ja välja saatmist saab neile Ühendkuningriigis osaks sama range kvaliteedikontroll.

Allikas: Lamberts Internal Policy