Lamberts Eesti vitamiinide ja toidulisandite e-poe kasutustingimused

Lamberts Eesti e-pood kuulub ettevõttele MPharma OÜ (reg.kood 14229338, juriidiline aadress Vabriku 3-8 Tallinn 10411)

Üldised Tellimistingimused

Üldised Tellimistingimused kehtivad MPharma OÜ (edaspidi nimetatud MPharma) interneti kodulehel lambertseesti.ee asuva toidulisandite (edaspidi nimetatud toidulisandid) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) toidulisandite tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele Tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja MPharma vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe toidulisandite hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

  1. Toidulisandite tellimise kord

1.1 Toidulisandite tellimiseks ei pea Tellija registreerima end MPharma internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.

1.2. Tellija valib soovitud toidulisandid, määrab iga Toidulisandi koguse, toidulisandite eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi ning kinnitab tellimuse.

1.3. Toidulisandite hind ei sisalda tasu toidulisandite kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist (taernemeetodi valik kodulehel.)

1.4. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda internetipangas, Paypal keskkonnas.

1.5. Tellimus jõustub peale tellitud toidulisandite eest tasutud summa laekumist MPharma pangakontole. Tellimuse jõustumisest teavitab MPharma Tellijat e-posti vahendusel.

1.6. Tellitud toidulisandid toimetab MPharma Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas DPD Pickup või Itella SmartPOST pakiautomaadi kaudu, kulleriga või mõnel muul viisil, mis on märgitud tellimiskeskkonna vahendusel. Sihtkoha hilisem muutmine on võimalik vaid lisatasu eest, millele lisandub vastavalt tarnemeetodi tasu.

1.7. DPD, Itella või Venipak kuller toob toidulisandid Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires 1-4 tööpäeva jooksul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne 13:00 ning tellimus sisaldab vaid Eestis asuvaid toidulisandeid, muude tingimuste puhul on tellimuse kohaletoimetamise aeg kuni 20 tööpäeva. Tellimuse saabudes pakiautomaati saadetakse Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta DPD Pickup/Itella SmartPOST pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saabumisest Tellija mobiilile ja e-posti aadressile. 7 päeva möödumisel võetakse kliendiga paki kättesaamise osas uuesti ühendust.

1.8. Itella või Venipak kuller toob toidulisandid Tellija poolt märgitud aadressile Eesti piires 1-4 tööpäeva jooksul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne 13:00 ning tellimus sisaldab Eestid asuvaid toidulisandeid, muude tingimuste puhul on tellimuse kohaletoimetamise aeg kuni 20 tööpäeva. Juhul, kui kuller Tellijaga telefoni teel kontakti ei saa, jäetakse Tellija poolt märgitud aadressiga postkasti teatis ning toidulisandid saab Tellija kätte lähimast postkontorist. Postkontoris hoiustatakse saadetisi 7 kalendripäeva postiasutusse saabumise päevast. Pärast seda kuulub Tellimus tühistamisele. Tellimuse tühistamise korral peab MPharma kinni 5 eurot käitlustasu.

1.9. Tellimuse tühistamise, muutmise, ümbervahetamise ning uuesti sama paki saatmise korral peab MPharma kinni 5 eurot käitlustasu, millele lisandub tarnemeetodi tasu, sõltuvalt kliendi poolt tehtud tarnemeetodi valikust.

1.10. MPharma eeldab, et toidulisandite kättetoimetamise aadressil võtab kauba vastu tellija. MPharmal on õigus anda kaup üle kauba kättetoimetamise aadressil teisele isikule, keda kuller võib mõistlikult pidada tellija esindajaks (füüsilise isiku puhul pereliige, asutuste puhul sekretär, valvelaua töötaja jmt.)

1.11. Kaupade kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Tellijale üle kauba üleandmisel, milleks loetakse, kas kulleri, postiasutuse poolt kauba allkirja vastu Tellijale üleandmist või kauba toimetamist Tellija soovitud kättetoimetamiskohta (näiteks pakiautomaat).

1.12. MPharma ei vastuta kaubale tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba kättetoimetamist p. 1.10. nimetatud korras ning puuduste eest, mis tekivad toidulisandile seoses kauba mittesihipärase või ebaõige kasutamisega.

1.13. Toidulisandid, mis ei asu Tellimuse sooritamise hetkel laos toimetatakse Tellijani kuni 20 tööpäeva jooksul.

1.14. Kui tellimuses on korraga toidulisandid, mis on kohe kättesaadavad, ja toidulisandid, mida Tellimuse sooritamise hetkel laos ei ole, saadetakse toidulisandid Tellijani kuni 20 tööpäeva jooksul ühe pakina, kui ei ole Tellijaga kokku lepitud teisiti.

1.15. Toidulisandite hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

1.16. Kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 20%.

1.17. Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse kauba hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

  1. Registreerumise kord e-poes

2.1. MPharma kliendiks saamiseks võib Tellija omal soovil registreerida ennast Internetikeskkonna kasutajaks aadressil lambertseesti.ee.

2.2. Registreerumisel on vajalik täita kõik ankeedis antud lahtrid, et saaksime tagada tellimuse asjakohase teavitamise info kliendile ning kohaletoimetamise kohta.

2.3. Peale registreerumist saadab MPharma (Lamberts Eesti) Tellijale tema poolt määratud e-posti aadressile kirja juhistega kasutajakonto aktiveerimiseks.

2.4. Peale kasutajakonto aktiveerimist saab Tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda MPharma (Lamberts Eesti) Internetikeskkonda ning esitada toidulisandite tellimusi.

  1. Tellija õigused

3.1. Tellijal on õigus tellida toidulisandeid E-poes MPharma poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

3.2. Tellijale saadetavad toidulisandid peavad olema korrektsed ja komplektsed ning vastama MPharma poolt fikseeritud tingimustele.

3.3. Tellijal on õigus esitada toidulisandite tellimust ja toidulisandeid  puudutavaid pretensioone MPharma (Lamberts Eesti) e-posti aadressil info(ät)lambertseesti.ee 14 kalendripäeva jooksul toidulisandite kättesaamisest alates.

3.4. Tellijal on õigus toidulisandite tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni toidulisandite kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

3.5. Võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktist 4 tulenevalt ei kuulu tagastamisele (st Tellija kaotab punktis 3.4. nimetatud taganemisõiguse) avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend). Kaup, va kui pakend on saanud kahjustada transpordi käigus ning Kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel või postiasutuses on tehtud vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud MPharmale vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest.

3.6. Lepingust taganemise korral  tagastatakse ostu eest tasutud summa, millest Tellija kannab Kauba kättetoimetamisega seotud kulutused juhul, kui Tellija on valinud kättetoimetamise viisina kõige odavamast üle-Eestilisest kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi. Sellisel juhul peab Tellija kandma kulu, mis ületab tavapärase kõige odavama kättetoimetamise viisiga seotud kulu. MPharmal on õigus pidada tavapärast kättetoimetamise tasu ületav tasu osa kinni Tellijale tagastatavast summast.

3.7. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille Tellija peab MPharmale esitama hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest kirjalikult või e-posti teel. Tellimuse tühistamiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid MPharma ei teosta. Juhul kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata toidulisandid viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. MPharma tagastab Tellijale tagastatud toidulisandite eest tasutud summa (v.a toidulisandite saatmise kulud) hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul taganemisteate ja toidulisandite saamisest arvates, tulenevalt võlaõigusseaduse § 56 lõike 3.

  1. Tellija kohustused

4.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr., krt. nr., postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress. Palun kontrollige tellimuse vormistamisel esitatavate andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi kauba kättetoimetamisel.

4.2. Juhul, kui Tellija ja toidulisandite saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 4.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

4.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 4.1. fikseeritule, ei garanteeri MPharma toidulisandite tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab MPharma Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

4.4. Enne kauba kasutamist/tarvitamist lugege tähelepanelikult kauba kasutusjuhendit, pakendi infolehte ja kauba pakendil toodud kasutamist selgitavat märgistust.

4.5. Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

  1. MPharma (Lamberts Eesti) õigused

5.1. Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri MPharma tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toidulisandite saatmist.

5.2. Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt on MPharmal õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

  1. MPharma kohustused

6.1. MPharma kohustub Tellijani toimetama korrektsed ja komplektsed Toidulisandid.

6.2. MPharma kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

6.3. MPharma kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

6.4. MPharma kohustub välja vahetama toidulisandite praakeksemplarid. MPharma vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toidulisandite üleandmisel Tellijale.

6.5. MPharma ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida MPharma ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh E-poes asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud).

7. Muud tingimused

7.1 E-poes kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Tellijal ei ole õigus kaupa tagastada seetõttu, et E-poes toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kättetoimetatud kauba pakendile, kui muus osas vastab kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses kauba juures kuvatud infoga.

7.2. Kaupade saadavus E-poes võib muutuda ette teatamata. Kui Tellija on kauba eest tasunud ning MPharmal ei ole võimalik seda Tellijale kätte toimetada kauba lõppemise tõttu, on MPharmal õigus loobuda müügist ning tagastada Tellijale raha tema arvelduskontole 14 päeva jooksul.

7.3. Teie ja MPharma vahel kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Te ei ole nõus MPharma pakutud lahendusega ja leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Komisjoni poole pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: http://tarbijakaitseamet.ee.

7.4 Tarbijavaidluste Komisjon on Tarbijakaitseameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, telefon 6201 920; Tarbijavaidluste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti veebilehel aadressil: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.

7.5. Kõik MPharma veebilehel (lambertseesti.ee) toodud kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma MPharma nõusolekuta on keelatud.

Küsimuste tekkimisel helistage klienditoe telefonil +372 529 4999 või kirjutage e-posti aadressil: info(ät)lambertseesti.ee.

MPharma OÜ