Kasutustingimused

Kasutustingimused 2019-05-15T14:09:04+00:00

Lamberts Eesti vitamiinide ja toidulisandite e-poe kasutustingimused

Lamberts Eesti e-pood kuulub ettevõttele MPharma OÜ (reg.kood 14229338, juriidiline aadress Vabriku 3-8 Tallinn 10411)

 

Kasutustingimused

Üldised Tellimistingimused

Üldised Tellimistingimused kehtivad MPharma OÜ (edaspidi nimetatud MPharma) interneti kodulehel www.lambertseesti.ee asuva toidulisandite (edaspidi nimetatud toidulisandid) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) toidulisandite tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele Tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja MPharma vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe toidulisandite hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

  1. Toidulisandite tellimise kord

1.1 Toidulisandite tellimiseks ei pea Tellija registreerima end MPharma internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.

1.2. Tellija valib soovitud toidulisandid, määrab iga Toidulisandi koguse, toidulisandite eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi ning kinnitab tellimuse.

1.3. Tellitud Toidulisandite hinnale lisandub Toidulisandite kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.4. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda internetipangas.

1.5. Tellimus jõustub peale tellitud toidulisandite eest tasutud summa laekumist MPharma pangakontole. Tellimuse jõustumisest teavitab MPharma Tellijat e-posti vahendusel

1.6. Tellitud toidulisandid toimetab MPharma Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas DPD Pickup või Itella SmartPOST pakiautomaadi kaudu, kulleriga või mõnel muul viisil, mis on märgitud tellimiskeskkonna vahendusel

1.7. DPD, Itella või Nordis kuller toob toidulisandid Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires 1-3 tööpäeva jooksul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne 12:00 ning tellimus sisaldab vaid Eestis asuvaid toidulisandeid, muude tingimuste puhul on tellimuse kohaletoimetamise aeg kuni 20 tööpäeva. Tellimuse saabudes pakiautomaati saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta DPD Pickup/Itella SmartPOST pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saabumisest Tellija mobiilile ja e-posti aadressile. 7 päeva möödumisel võetakse kliendiga paki kättesaamise osas uuesti ühendust.

1.8. Itella või Nordis kuller toob toidulisandid Tellija poolt märgitud aadressile Eesti piires 1-3 tööpäeva jooksul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne 12:00 ning tellimus sisaldab Eestid asuvaid toidulisandeid, muude tingimuste puhul on tellimuse kohaletoimetamise aeg kuni 20 tööpäeva. Juhul, kui kuller Tellijaga telefoni teel kontakti ei saa, jäetakse Tellija poolt märgitud aadressiga postkasti teatis ning toidulisandid saab Tellija kätte lähimast postkontorist. Postkontoris hoiustatakse saadetisi 7 kalendripäeva postiasutusse saabumise päevast. Pärast seda kuulub Tellimus tühistamisele. Tellimuse tühistamise korral peab MPharma kinni 5 eurot käitlustasu.

1.9. Toidulisandid, mis ei asu Tellimuse sooritamise hetkel laos toimetatakse Tellijani 20 tööpäeva jooksul.

1.10. Kui tellimuses on korraga toidulisandid, mis on kohe kättesaadavad, ja toidulisandid, mida Tellimuse sooritamise hetkel laos ei ole, saadetakse toidulisandid Tellijani 20 tööpäeva jooksul ühe pakina, kui ei ole Tellijaga kokku lepitud teisiti.

  1. Registreerumise kord e-poes

2.1. MPharma kliendiks saamiseks võib Tellija omal soovil registreerida ennast Internetikeskkonna kasutajaks aadressil www.lambertseesti.ee.

2.2. Registreerumisel on vajalik täita kõik ankeedis antud lahtrid, et saaksime tagada tellimuse asjakohase teavitamise info kliendile ning kohaletoimetamise kohta.

2.3. Peale registreerumist saadab MPharma (Lamberts Eesti) Tellijale tema poolt määratud e-posti aadressile kirja juhistega kasutajakonto aktiveerimiseks.

2.4. Peale kasutajakonto aktiveerimist saab Tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda MPharma (Lamberts Eesti) Internetikeskkonda ning esitada toidulisandite tellimusi.

  1. Tellija õigused

3.1. Tellijal on õigus tellida toidulisandeid E-poes MPharma poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

3.2. Tellijale saadetavad toidulisandid peavad olema korrektsed ja komplektsed ning vastama MPharma poolt fikseeritud tingimustele.

3.3. Tellijal on õigus esitada toidulisandite tellimust ja toidulisandeid  puudutavaid pretensioone MPharma (Lamberts Eesti) e-posti aadressil info(ät)lambertseesti.ee 5 kalendripäeva jooksul toidulisandite kättesaamisest alates.

3.4. Tellijal on õigus toidulisandite tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni toidulisandite kättesaamisele järgneva 5 kalendripäeva jooksul. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija MPharmale esitama kirjalikult või e-posti teel avalduse. Tellimuse tühistamiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid MPharma ei teosta. Juhul kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata toidulisandid viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. MPharma tagastab Tellijale tagastatud toidulisandite eest tasutud summa (v.a toidulisandite saatmise kulud) hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul taganemisteate ja toidulisandite saamisest arvates

3.5. Juhul, kui Tellija poolt tagastatud toidulisandid on kasutatud, siis on MPharma’l õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toidulisandite müügihinnani sõltuvalt toidulisandite väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

  1. Tellija kohustused

4.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr., krt. nr., postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.

4.2. Juhul, kui Tellija ja toidulisandite saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 4.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

4.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 4.1. fikseeritule, ei garanteeri MPharma toidulisandite tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab MPharma Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

4.4. Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma

  1. MPharma (Lamberts Eesti) õigused

5.1. Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri MPharma tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toidulisandite saatmist.

5.2. Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt on MPharmal õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

  1. MPharma kohustused

6.1. MPharma kohustub Tellijani toimetama korrektsed ja komplektsed Toidulisandid.

6.2. MPharma kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

6.3. MPharma kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

6.4. MPharma kohustub välja vahetama toidulisandite praakeksemplarid. MPharma vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toidulisandite üleandmisel Tellijale.

Küsimuste tekkimisel helistage klienditoe telefonil +372 529 4999 või kirjutage e-posti aadressil: info(ät)lambertseesti.ee.

MPharma OÜ